Vrácení Zboží / Reklamace

Vrácení zboží ve stručnosti:

Vrátit můžete buď část nebo vše. Vyplňte tento formulář a pošlete nám zboží s formulářem zpět na adresu ve formuláři.

Je to jednoduché.

 

Reklamace - Napište nám nejdříve na info@abundo.cz a dohodneme se na nejvhodnějším a nejrychlejším postupu pro Vás.

 

Odstoupení od smlouvy –  pouze pro koncové spotřebitele

 
V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
 

a) Zboží s formulářem odeslat na adresu PIX s.r.o, Na Vyhaslém 815, 27201 Kladno

b) Zboží odesílané na adresu prodávajícího by mělo být nepoškozené s etiketou a v původním stavu (může být rozbalené), nesmí být používané. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět

 
c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na  přání kupujícího.
 
d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14ti dnů po fyzickém obdržení zboží. 
 
e) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.